Övervikt

Människor som är överviktiga, och särskilt de som är feta, har högre dödlighet och sjukdom än personer med hälsosam vikt, både totalt och från en rad specifika förhållanden. Dessa inkluderar hjärt-och kärlsjukdomar, högt blodtryck, typ 2-diabetes, sömnapné, artros, psykiska problem och reproduktiva problem för kvinnor.

Vad räknas som övervikt?

Body mass index (BMI) är en internationellt erkänd standard för att klassificera övervikt och fetma hos vuxna. BMI beräknas genom att dividera vikten i kilo med kvadraten på höjden i meter. För personer i åldrarna 18 år och äldre, är ett BMI på 25 eller mer anses överviktiga, och 30 eller mer är överviktiga. Det är viktigt att komma ihåg att BMI korrelerar med mängden kroppsfett,och att BMI inte kan direkt mäta kroppsfett. Som ett resultat utav detta kan vissa människor, såsom idrottare, ha ett BMI som identifierar dem som överviktiga trots att de inte har överskott kroppsfett.

Andra metoder för att beräkna kroppsfett och fördelning av kroppsfett är att göra mätningar på hudveckens tjocklek och midjemått, beräkning av midja-till-höft omkrets förhållanden, och tekniker som ultraljud, datortomografi och magnetisk resonanstomografi (MRT).

För barn och ungdomar, en separat klassificering av övervikt och fetma på grund av ålder och kön rekommenderas som höjd och kroppssammansättning ständigt förändras.

Orsaker till övervikt

Även om många faktorer kan påverka en persons vikt, beror ofta övervikt och fetma främst på en obalans i energiintaget från kosten och energiförbrukning genom fysisk aktivitet. Genetiska och miljömässiga faktorer spelar roll, men uppmärksamhet på kost och fysisk aktivitet är viktigt inte bara för att förebygga viktökning, men även för viktminskning och efterföljande underhåll.

Tyvärr har alltfler tonåringar blivit mer och mer oroliga för dess vikt. Att tro att man är överviktig när man egentligen inte är det är ungefär ett lika stort problem som att vara överviktig. Det blir allt vanligare idag att man har en ”förvrängd kroppsuppfattning” om sig själv och därför blir det idag vanligare med sjukdomar så som anorexia och bullemi.

12 Dec 2014

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.