Efedrin

Efedrin, C10H15NO, är en alkaloid med stimulerande verkan som använts inom medicinen i hundratals år. Det har två effekter. Dels ökar efedrin frisättningen av noradrenalin från nervändarna, dels verkar det direkt stimulerande på såväl alfa- som betareceptorer i nervsystemet. Efedrinets verkan avtar med upprepad tillförsel då det uppstår en toleransökning.

Användning

Efedrin är klassat som narkotikaprekursor efter som det kan användas för framställning av så kallade designdroger, d.v.s. nya syntetiska droger. Dessa designdroger motsvarar t.ex. amfetamin och ecstasy till sina verkningar, men effekten av en dosenhet är kraftigare och mera långverkande.

Efedrin används i doser på 10-50 milligram för behandling av astma, hosta och snuva. Efedrin har inom tävlingsidrotten använts som dopingmedel för att bättre tåla ansträngning eller förhindra trötthet under långvarig ansträngning [1]. Efedrin och andra stimulantia används ofta vid styrketräning för att ge explosivitet och effektivitet åt träningarna, samt speciellt för den uppsnabbande effekt de har på ämnesomsättningen och fettförbränningen.

Det förekommer att bl.a. kroppsbyggare använder efedrinpreparat för minskning av fettvävnad och som prestationshöjare.

 

18 Nov 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.